Věnujeme se těmto činnostem

Příprava zakázky

Architektonická a technická studie

Projektová činnost

Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k provedení stavby a pro zadání stavby dodavateli

spolupráce při výběru dodavatele stavby
autorské a technické dozory investora

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání.

c

O nás

Projekční kancelář m3w s.r.o. vznikla v roce 2016 a to po dlouholeté spolupráci manželů Watzko s pražskou kanceláří m3m s.r.o. Tato úzká spolupráce byla završena založením samostatné společnosti. Kooperace mezi m3m s.r.o. a m3w s.r.o. pokračuje i nadále. Kromě společných zakázek společnost m3w s.r.o. vede také samostatné projekty.
 
Kancelář m3w s.r.o. je společnost zabývající se projektovou činností ve výstavbě, která je schopna zajistit komplexní vedení a vypracování stavebních projektů v těchto výkonových fázích včetně jejich koordinace a inženýringu:
 
– architektonická a dispoziční studie
– dokumentace pro územní rozhodnutí
– dokumentace pro stavební povolení
– dokumentace pro výběrové řízení dodavatele
– dokumentace pro realizaci stavby
– autorský dozor
– technický dozor investora
 

Společnost je v profesi stavební inženýr zastoupena autorizovanými osobami. Vlastními silami je vypracovávána zejména architektonicko-stavební část a koordinace navazujících profesí. V oblasti statiky a technických zařízení budov kancelář spolupracuje se stálým okruhem specialistů.

Referenční projekty

Náš tým

Ing. Karel Watzko

Autorizovaný inženýr ČKAIT 0102414, obor IP00 – pozemní stavby

Ing. Mirka Watzko

Společníci

Ing. Mirka Watzko – společník, jednatel

Ing. Karel Watzko – společník, jednatel

m3m s.r.o. – společník

Naši partneři

Spojte se s námi

Kontaktní údaje

Adresa kanceláře

Provozovna:

Plešivecká 142

381 01 Český Krumlov

Fakturační údaje

m3w s.r.o.

Na Skalce 277

381 01 Český Krumlov

IČO: 05222443