Koncepce mobility pro výrobní areál BOSCH v Českých Budějovicích

Popis

Místo: České Budějovice

Funkce: Koordinace specialistů

Výkonná fáze: Studie a analýza (12/2019)

Autor: –

Náklady: –

Investor: Robert Bosch, spol. s r.o.