BYDLENÍ LUČNÍ JEZ – OBJEKTY D+E

Popis

Místo: České Budějovice

Funkce: Hlavní inženýr projektu

Výkonná fáze: Dokumentace pro stavební povolení (08/2016) | Dokumentace pro provedení stavby (12/2016)

Autor: ATELIER 8000 spol s.r.o.

Náklady: 220 mil. Kč

Investor: Vltavapark s.r.o.