Bydlení Luční Jez – Objekty KLMN

Popis

Místo: České Budějovice

Funkce: Hlavní inženýr projektu

Výkonná fáze: Dokumentace pro změnu ÚR (10/2017) | Dokumentace pro stavební povolení ÚR (07/2018) | Dokumentace pro provedení stavby (01/2019)

Autor: ATELIER 8000 spol s.r.o.

Náklady: 350 mil. Kč

Investor: Vltavapark s.r.o.