Bytový dům Podolí

Popis

Místo: Praha 4

Funkce: Hlavní inženýr projektu

Výkonná fáze: Dokumentace pro územní řízení (06/2019)

Autor: ATELIER 8000 spol s.r.o.

Náklady: 75 mil. Kč

Investor: Abbey s.r.o.