Hotel Costabella – Turističko Naselje Costabella

Popis

Místo: Rijeka, Croatia

Funkce: Hlavní inženýr projektu – Vily C, D, E, F

Výkonná fáze: Dokumentace pro provedení stavby (07/2019)

Autor: Atelier EIS, s. r. o.

Náklady: 550 mil. Kč

Investor: JTH Costabella d.o.o.