Komunitní centrum Říčany

Popis

Místo: Říčany u Prahy

Funkce: Hlavní inženýr projektu (spolupráce s m3m s.r.o.)

Výkonná fáze: Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (08/2016) | Dokumentace pro provedení stavby

Autor: IGLOO architekti s.r.o.

Náklady: 55 mil. Kč

Investor: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01