OAKS Prague – Bytový dům s relaxačním centrem, rezidenční dům R7 a R12

Popis

Místo: Chomutovice u Dobřejovic, p.č. 439/1, obec Popovičky

Funkce: Hlavní inženýr projektu (spolupráce s m3m s.r.o.)

Výkonná fáze: Dokumentace pro územní rozhodnutí (10/2015) | Dokumentace pro změnu ÚR (08/2016) | Dokumentace pro provedení stavby (12/2018)

Autor: Cuboid architekti / Richard Meier and Partners Architects

Náklady: –

Investor: ARENDON a.s.