Stavební úpravy objektu Porákovy vily

Popis

Místo: Loučovice

Funkce: Generální projektant

Výkonná fáze: Dokumentace pro stavební povolení (10/2019)

Autor: –

Náklady: 47 mil. Kč

Investor: Soukromý investor